בקבוק 30 מ"ל, לא כולל טפטפת

בקבוק 30 מ"ל, לא כולל טפטפת